Lagssending 02 / 2021 frå Noregs Mållag

Gode lokal- og fylkeslagsfolk

Møtebok Landsmøtet 2020

Jamfør føresegnene våre får laga tilsendt møteboka for landsmøtet 2020. Ho kjem berre elektronisk. Sei frå om de ynskjer ho på papir. Me orsakar at ho kjem noko seint. Klikk her for å lese og/eller laste ned møteboka.

Landsmøte 2022

Styret har vedteke at landsmøtet 2022 vert utvida med éin dag. Møtet tek til om morgonen fredag 1. april og varer til sundag 3. april. Vi legg såleis opp til å samlast på landsmøtehotellet frå torsdag kveld. For å gjere reisa så enkel som mogeleg, vert staden Scandic Oslo Airport, på Gardermoen. Grunna utsetjinga av vedtak om nytt prinsipprogram i fjor, skal både nytt arbeidsprogram og nytt prinsipprogram vedtakast på neste års landsmøte. Skriv det opp i kalenderen!

Årsmøtet utsett inntil vidare

Styret utset årsmøtet for Mållaget i Kristiansand inntil gjennomføringa kan skje på vanleg vis. Viktige strategiske val for framtida til laget, gjer at det etter vårt syn er forsvarleg å avvika frå kravet i §4, om at årsmøtet må gjennomførast innan utgangen av mars. Utsetjinga skjer etter tilråding frå valnemnda. Slik smittesituasjonen er no, er det ein risiko for at årsmøtet ikkje kan gjennomførast før sumaren.

Ronny Rognhaugen, 26. februar 2021. 

Verveaksjonen 2020

Noregs Mållag (NM) klarte målet sitt for verveaksjonen 2020. No er me 14 104 medlemmar. Mållaget i Kristiansand fekk 14 nye medlemmar i fjor og no er me 131. Det gav oss delt 10. plass i vervetevlinga til NM. Takk for innsatsen til alle som har vore med på rekrutteringa, som har gitt oss det høgste medlemstalet sidan 1990! Ei bokpakke i premie er på veg.

Ronny Rognhaugen, 12. januar 2021.

Twitternovelle VGS 2020 

Dette er andre året Mållaget gjennomfører denne skrivetevlinga. I år kom det inn 66 tekstar frå elevar i dei vidaregåande skulane i Kristiansand og Vennesla. Temaet i år var «løgn» og fristen for innsending var 19. desember. Vinnarane i år er Åge Andre Aaser, 3STPBB Kvadraturen, Kristian Solum, 3STC Tangen og Nora Kjetså, Kvadraturen. Me gratulerer vinnarane og takkar for alle bidrag. Ny tevling utlysast i november.

Ronny Rognhaugen, 11. januar 2021.