MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Sundag 19. september kl. 11 - Nynorskgudsteneste med lyrikaren Olav Mosdøl i domkyrkja, kyrkjekaffi i Mållagssalen etterpå.

Tysdag 21. september kl. 19 - Sylfest Lomheim fortel om den siste boka si "Menneskesonen":

Dette er ikkje evangeliet om Jesus.

Det er forteljinga om Jeshua frå Nasaret, korleis livet hans var.

Or rabbiens eigen munn, der han sit på bakketoppen vest for Kafarnaum og let minna strøyma.

Av alle menneske dei siste to tusen år er det han som har hatt mest å seia for Vestens kultur ... 

Styret har vedteke at årsmøtet for Mållaget i Kristiansand gjennomførast 15. februar 2022 for 2020-2021.

Les meir om programmet her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her