MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Omframt årsmøte i Mållaget tysdag 31. mai kl. 19

Årsmøtet 15. februar 2022 avviste årsmeldingane for 2020-2021 og vedtok at ein redaksjonskomité skulle skriva nye årsmeldingar (sak 5 frå protokollen): 

Komiteen sende nye årsmeldingar til styret 29. mars, med oppmoding om at saka vert varsla til mållagsmøtet 19. april. Styreleiar oppfatta dei nye tekstane som eit forsøk på å omskriva historia, og saka vart utsett til styremøtet 21. april. Styret vedtok då å senda saka vidare til Noregs Mållag for formell avklaring. Dei svara at det berre er styret som kan skriva årsmelding, og så er det opp til årsmøtet å vedta meldinga, med eller utan merknader. Dette er i samsvar med kva det førre og det noverande styret heile tida har meint. Vår konklusjon er at vedtaket frå 15. februar er ugyldig, og at me difor treng eit omframt årsmøte for å rydda opp i uføret. 

Sidan det synast å vera usemje om kva som faktisk har skjedd, må saka opp i sin rette samanheng. Det føresett ein full gjennomgang av hendingane dei siste åra. Sjå innkalling og saksliste i vedlegget nedanfor.

Ronny Rognhaugen, 16. mai 2022.


Prøveabonnement "Dag og Tid" for Vågsbygd bibliotek

Mållaget har betalt for abonnementet 1. april til 30. september 2022. Om biblioteket ynskjer å halda fram, må dei betala sjølve. Vis gjerne at det er interesse for ei nynorsk vekeavis i Vågsbygd!

Har du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert! 

Les meir om programmet her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her

© 2022 Mållaget i Kristiansand
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!