MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Forfattarmøtet med Gunstein Bakke 

Møtet vart arrangert tysdag 23. januar, og det vart ei givande oppleving for alle som møtte opp. Agder-forfattaren Bakke har gjennom ein brei forfattarskap skrive både på nynorsk og bokmål, og både prosa og lyrikk.

Under møtet vart det klart at forfattaren allereie frå ung alder las mykje klassisk litteratur, som det var mykje av i barndomsheimen. Det interessante er at sjølv om han tidleg kjende forventinga om å skrive på nynorsk og utforske lokale tema, valde Bakke å gå sine eigne vegar og skrive på begge målformer. Dette valet har gjort forfattarskapen hans meir mangfaldig.

Publikum fekk eit nærare innblikk i den kreative verda hans gjennom høgtlesinga frå boka "Austalgi" (2021) og diktsamlinga "Overgang til menneske" (2023).

Det var tydeleg under høgtlesinga at Gunstein Bakke er oppteken av god klang heilt ned på setningsnivå, og orda vart levande og behagelege å lytte til i ein slags rytmisk flyt. Dette bidrog til å gi dei frammøtte ei engasjerande og vakker leseoppleving, der forfattaren formidla innhald frå verka sine sikkert og med innleving.

Publikum fekk ikkje berre nyte ein kveld med ei litterær oppleving, men også kaffi og kringle, noko som skapte ein hyggeleg slutt på forfattarbesøket.

Hallvor Brunstad


Julemøte tysdag 5. 12.

Det var godt frammøte med nesten tretti påmeldte. Som vanleg stod pinnekjøt på menyen, også dette året levert frå Studenten Catering.

Nestleiaren i Noregs Mållag, Synnøve Marie Sætre, heldt eit inspirerande framlegg om arbeid og utfordingar i målarbeidet. Ho nemnde sjølvsagt også Nobelprisvinnaren i litteratur 2023, Jon Fosse, som heile livet har skrive gode nynorske tekstar. Utnemninga av ein nynorsk forfattar til denne gjæve prisen, kan gjere det lettare å vere nynorskbrukar. Fint å møte eit ungt menneske som så entusiastisk står på for nynorsken!

Pinnekjøtet smakte godt, og det var god stemning rundt borda. Lasse Stray  spelte piano til julesongane. Alle songane var plukka ut frå det lille, raude heftet Jolesongar som Mållaget har hatt i mange år.

Lasse stod også for meir underhaldning der han drog fram trekkspelet og framførte ein song om å bli eldre av Harald Sødal. Han brukte også trekkspelet til songane rundt juletreet

Ein triveleg kveld vart høgtideleg avslutta med at alle stod rundt juletreet og song Fager er jordi. 

Foto: Inga Lauvdal      Tekst: Solveig Lima

Solveig Lima heidersmedlem i Mållaget

Stor applaus då Solveig Lima blei utnemnd til heidersmedlem av Mållaget i Kristiansand, på julemøtet 5. desember! Solveig har vore aktiv i ei årrekke i Mållaget. Ho har vore leiar av laget og er framleis styremedlem. Ho har lagt ned eit stort arbeid med formidling av nynorsk barnelitteratur til skular og barnehagar. Og ho har gjort og gjer mykje for at organiseringa av lagsarbeidet skal bli best mogleg. Som eit aktivt medlem av både Mållaget og BUL er ho også med og styrkjer samarbeidet mellom dei to laga – som begge held til i Gyldeløvesgate 11.

Gratulerer til Solveig!

Styret

Foto: Lasse Stray

Forfattaren Tore Kvæven på folkeakademiturne i Agder

Eit svært interessant møte med forfattaren Tore Kvæven i BUL/Mållagssalen onsdag 17. november. Om lag 30 personar hadde møtt fram for å høyre han fortelje om den siste boka: Raudt støv.

Tore Kvæven innleia føredraget med å seie litt om oppveksten i Sirdal og la vekt på at han var både sauebonde og forfattar. Han bur framleis i Sirdal, og som sauebonde har han eit nært forhold til dyr og natur. Frå han var liten likte han å skrive og gledde seg til skulestilane!

Litteraturen han hadde stor glede av i barndomen, var ulike teikneserieblad med fantastiske teikningar. Dessutan viste han til mange forfattarar som gjennom åra har betydd mykje for han, m.a. Mikkel Fønhus og Sigrid Undset. 

Det var Sigrid Undset som uttrykte at menneska til alle tider er like inni seg og kjenner på mykje av det same. Dette hadde han i bakhovudet då han skreiv historiske romanar og også i siste romanen Raudt støv.


Der er handlinga lagt til Australia i 2060. Ein krig har rasa i mange år og det verkar som det kan vere slutten på sivilisasjonen. Korleis kan nokon kome gjennom ein slik krig utan å bli avstumpa? Han ynskjer å få fram at han har ei grunnleggande tru på det gode i mennesket. Han har alltid hatt som mål at romanane skal vere stemningsfulle, men samtidig ha ei spennande handling.

Dei tidlegare bøkene er historiske, og før han skreiv dei, las han mykje historie for at innhaldet skulle bli korrekt. Han trudde før han begynte på Raudt støv,  at det å skrive ein roman om framtida måtte vere enkelt. I ein slik roman ville han vere friare til å dikte når ikkje var historiske fakta han måtte ta omsyn til. Men slik vart det ikkje. Då han hadde skrive ferdig fyrste utkastet, trudde han ikkje sjølv på det han hadde skrive. Han kasta det og starta heilt på nytt att. Det gjekk fem og eit halvt år før han kunne seie seg nøgd og gi ut bok 1 hausten 2023. Bok 2 kjem litt seinare.

Tore Kvæven er født i 1969, og han bruker lang tid på bøkene han har skrive, men han trøysta seg med at kjente forfattarar har skrive gode bøker til dei er langt over 80 år.

Det var fantastisk å høyre på ein slik engasjert og truverdig forfattar. Mange kom for å snakke med han etterpå, og fleire kjøpte siste boka hans RAUDT STØV Bok 1.Solveig Lima

Har du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert!


Les meir om programmet for våren 2024 her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her

© 2022 Mållaget i Kristiansand
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!