MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Styret utset årsmøtet for Mållaget i Kristiansand inntil vidare. Ny avgjerd kjem i august.

Les meir i medlemsbrev 21. juni 2021

God sumar!


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her