MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Verveaksjonen 2020

Alle som melder seg inn i perioden 1. oktober til 31. desember 2020 får medlemskap 2020-2021 for berre 200 kr. Send ein SMS med NYNORSK til 2490 eller gå inn på medlemssida og registrer deg.

Skrivetevling

for alle VGS elevar i Kristiansand og Vennesla hausten 2020. Sjå vedlegget under for meir informasjon: 


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her