MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Julemøte tysdag 5. 12.

Det var godt frammøte med nesten tretti påmeldte. Som vanleg stod pinnekjøt på menyen, også dette året levert frå Studenten Catering.

Nestleiaren i Noregs Mållag, Synnøve Marie Sætre, heldt eit inspirerande framlegg om arbeid og utfordingar i målarbeidet. Ho nemnde sjølvsagt også Nobelprisvinnaren i litteratur 2023, Jon Fosse, som heile livet har skrive gode nynorske tekstar. Utnemninga av ein nynorsk forfattar til denne gjæve prisen, kan gjere det lettare å vere nynorskbrukar. Fint å møte eit ungt menneske som så entusiastisk står på for nynorsken!

Pinnekjøtet smakte godt, og det var god stemning rundt borda. Lasse Stray  spelte piano til julesongane. Alle songane var plukka ut frå det lille, raude heftet Jolesongar som Mållaget har hatt i mange år.

Lasse stod også for meir underhaldning der han drog fram trekkspelet og framførte ein song om å bli eldre av Harald Sødal. Han brukte også trekkspelet til songane rundt juletreet

Ein triveleg kveld vart høgtideleg avslutta med at alle stod rundt juletreet og song Fager er jordi. 

Foto: Inga Lauvdal      Tekst: Solveig Lima

Forfattaren Tore Kvæven på folkeakademiturne i Agder

Eit svært interessant møte med forfattaren Tore Kvæven i BUL/Mållagssalen onsdag 17. november. Om lag 30 personar hadde møtt fram for å høyre han fortelje om den siste boka: Raudt støv.

Tore Kvæven innleia føredraget med å seie litt om oppveksten i Sirdal og la vekt på at han var både sauebonde og forfattar. Han bur framleis i Sirdal, og som sauebonde har han eit nært forhold til dyr og natur. Frå han var liten likte han å skrive og gledde seg til skulestilane!

Litteraturen han hadde stor glede av i barndomen, var ulike teikneserieblad med fantastiske teikningar. Dessutan viste han til mange forfattarar som gjennom åra har betydd mykje for han, m.a. Mikkel Fønhus og Sigrid Undset. 

Det var Sigrid Undset som uttrykte at menneska til alle tider er like inni seg og kjenner på mykje av det same. Dette hadde han i bakhovudet då han skreiv historiske romanar og også i siste romanen Raudt støv.


Der er handlinga lagt til Australia i 2060. Ein krig har rasa i mange år og det verkar som det kan vere slutten på sivilisasjonen. Korleis kan nokon kome gjennom ein slik krig utan å bli avstumpa? Han ynskjer å få fram at han har ei grunnleggande tru på det gode i mennesket. Han har alltid hatt som mål at romanane skal vere stemningsfulle, men samtidig ha ei spennande handling.

Dei tidlegare bøkene er historiske, og før han skreiv dei, las han mykje historie for at innhaldet skulle bli korrekt. Han trudde før han begynte på Raudt støv,  at det å skrive ein roman om framtida måtte vere enkelt. I ein slik roman ville han vere friare til å dikte når ikkje var historiske fakta han måtte ta omsyn til. Men slik vart det ikkje. Då han hadde skrive ferdig fyrste utkastet, trudde han ikkje sjølv på det han hadde skrive. Han kasta det og starta heilt på nytt att. Det gjekk fem og eit halvt år før han kunne seie seg nøgd og gi ut bok 1 hausten 2023. Bok 2 kjem litt seinare.

Tore Kvæven er født i 1969, og han bruker lang tid på bøkene han har skrive, men han trøysta seg med at kjente forfattarar har skrive gode bøker til dei er langt over 80 år.

Det var fantastisk å høyre på ein slik engasjert og truverdig forfattar. Mange kom for å snakke med han etterpå, og fleire kjøpte siste boka hans RAUDT STØV Bok 1.Solveig Lima

Engasjerande forfattarmøte med Guri Sørumgård Botheim

Tysdag 17. oktober var det duka for forfattarmøte i Mållaget i Kristiansand. Guri Sørumgård Botheim hadde tatt turen heilt frå Dombås for å snakke om forfattarskapen sin – og det er vi glade for! Forfattaren engasjerte møtelyden, og det var livlig stemning med kommentarar og spørsmål etter framlegget.

Tittelen på Botheims framlegg var: «Kan skjønnlitteratur påverke? Om skriving, villreinen og respekt for naturen». Dette temaet er i forfattarskapen særleg knytt til romanen Høgfjellsmeldinga, som kom nå i 2023. I denne romanen møter vi Ragna Svae, som etter mange år med studium og arbeid i Trondheim bryt opp og slår seg ned på Hjerkinn i heimkommunen Dovre, der ho har fått arbeid på Norsk villreinsenter. Ragna har eit sterkt engasjement for natur og dyreliv og er villig til å gå langt for å stanse aktivitet som gjer skade på naturen. Høgfjellsmeldinga kan slik sjåast på som økolitteratur, og i framstillinga av dette stoffet får boka mest preg av spenningsroman etter kvart som Ragna hamnar i konflikt og fare. Samtidig inneheld romanen ei gripande kjærleikshistorie som gir ei særleg djupn til framstillinga.

Guri Sørumgård Botheim kom i framlegget sitt inn på korleis det sterke naturengasjementet ho sjølv har, er vove inn i framstillinga av Ragna. Og historia om eit betydningsfullt oppbrot frå Trondheim til Dovre finst også i livet til forfattaren. Eit stort og langvarig arbeid ligg bak romanen. Botheim har skrive i ledige stunder som småbarnsmor. Heile vegen uansett med stor motivasjon. «Hjerkinn er perfekt som litterær plass!» sa ho. Her er spenningsfeltet natur- kultur særleg tydeleg. I Forsvarets skytefelt er naturen på veg til å bli restaurert. Samtidig er den sårbare villreinstammen på Dovre truga av aukande turisme og ymse næringsinteresser.

Ein stad i romanen står det noko som kunne vere eit høveleg motto for boka, sa Guri Sørumgård Botheim: Om ein flytter på ein stein, skal ein leggje han på plass att!

Forfattarmøte med Guri Sørumgård Botheim tysdag 17. oktober kl 19

Kan skjønnlitteratur påverke? 

Om skriving, villreinen og respekt for naturen.

Botheim er aktuell med romanen Høgfjellsmeldinga (2023). Les meir om romanen her:

Gratis inngang. Lett bevertning.

Ta turen til Mållaget denne kvelden – litteratur på nynorsk er i vinden for tida!

Ei storarta musikalsk reise med Bjøro & Trond

Stor stemning i Mållaget i Kristiansand tysdag 19. september då artistane Bjøro Hildebrandt og Trond Arntzen tok oss med på ei musikalsk reise gjennom ulike land, ulike språk og ulike stilartar. Dei starta i Setesdal med «Håvard Hedde», tok ut til kysten med «Sett lykt på brygga imot kveld», hoppa over til Storbritannia med «Here comes the sun», til Amerika med «Only you», tilbake til Europa igjen med italiensk bel canto («Bella notte»), og endeleg til Vennesla med eit personleg bidrag, «Ludvigs sommersang». Og i tillegg til desse spreidde eksempla: ei rad andre særprega songar frå dei same stoppestadene. Ei storarta musikalsk oppleving! 

Bjøros imponerande songprestasjonar fungerer i perfekt harmoni med Tronds varierte akkompagnement på ei rad ulike strengeinstrument, deriblant kuriositeten mandocello, og på trekkspel og melodica. Vi ønskjer oss fleire musikalske og språklege reiser med Bjøro og Trond!

Har du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert!


Les meir om programmet for våren 2024 her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her

© 2022 Mållaget i Kristiansand
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!