MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Jolemøte tysdag 7. desember kl. 18 - påmelding seinast 28/11

Tradisjonelt samkome med pinnekjøt, jolesongar og alt som høyrer til; kr. 300. Bindande påmelding.

Send e-post til maalkrs@online.no eller telefon/SMS til 97970158 seinast 28/11. Styret vurderer eventuell avlysing på styremøtet 30/11 utifrå deltaking og smittesituasjon.

Nynorsk skrivetevling for dei vidaregåande skulane i Kristiansand/Vennesla 2021

Dette er tredje året Mållaget skipar til denne tevlinga og temaet i år er «Farleg forelsking». Fristen for innlevering er 20. desember. I år vonar me å få tekstar frå alle skulane. Sjå oppslag nedanfor.

Har du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert! 

Les meir om programmet her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her