MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Minnetale og kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland 17. mai

Svein Slettan frå styret i Mållaget heldt ein svært engasjert og god tale ved bysta til Jørgen Løvland. Han starta med å spørje kvifor det var verd å minnast denne mannen? Svaret var to grunnar: Statsmann og målmann!

Som statsmann hadde Løvland ei viktig rolle i 1905 ved forhandlingane i Karlstad då Noreg ville rive seg laus frå Sverige. Båe partane ville unngå krig, og ved Karlstadforliket vart freden sikra.

Løvland var ihuga målmann og gjorde mykje for det norske språket. Då han var kyrkje-og undervisningsminister fekk han i 1917 gjennom rettskrivingsreforma, og både landsmålet og riksmålet vart revidert samstundes. Fleire norske ord kom inn i språket, slik at riksmålet også har noko å takke han for!

Postorkesteret var med og skapte god stemning i parken, og gjorde nok sitt til at fleire kom for å sjå kva som gjekk føre seg. Ei fin stund i Wergelandsparken for oss som var der!


Solveig LimaHar du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert!


Les meir om programmet for våren 2023 her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her

© 2022 Mållaget i Kristiansand
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!