MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Ei storarta musikalsk reise med Bjøro & Trond

Stor stemning i Mållaget i Kristiansand tysdag 19. september då artistane Bjøro Hildebrandt og Trond Arntzen tok oss med på ei musikalsk reise gjennom ulike land, ulike språk og ulike stilartar. Dei starta i Setesdal med «Håvard Hedde», tok ut til kysten med «Sett lykt på brygga imot kveld», hoppa over til Storbritannia med «Here comes the sun», til Amerika med «Only you», tilbake til Europa igjen med italiensk bel canto («Bella notte»), og endeleg til Vennesla med eit personleg bidrag, «Ludvigs sommersang». Og i tillegg til desse spreidde eksempla: ei rad andre særprega songar frå dei same stoppestadene. Ei storarta musikalsk oppleving! 

Bjøros imponerande songprestasjonar fungerer i perfekt harmoni med Tronds varierte akkompagnement på ei rad ulike strengeinstrument, deriblant kuriositeten mandocello, og på trekkspel og melodica. Vi ønskjer oss fleire musikalske og språklege reiser med Bjøro og Trond!

Bjøro Hildebrandt og Trond Arntsen i Mållaget tysdag 19. september kl 19

Bjøro Hildebrandt og Trond Holmquist Arntzen, to musikarar frå sjarmerande Vennesla, er klare til å trollbinde publikum med heile 14 ulike instrument under konserten i Mållaget den 19. september. Dette blir ei ekstraordinær musikkoppleving. Musikarane har sett saman eit variert og fargerikt repertoar som tek oss med på ei musikalsk reise frå Sørlandet og over havet til England, og så heim att til Agder.

Men det stoppar ikkje der – denne kvelden vil også bli fylt med latter og kvikke replikkar. Vi får oppleve vakker musikk og herleg humor på ei og same scene.

Det er altså all grunn til å gle seg til denne kvelden. De er hjarteleg velkomne til å bli med på dette musikalske eventyret!

Kyrkjekaffi i Mållaget sundag 4. juni.

Dette er det 13. året med samarbeid mellom Domkyrkja og Mållaget, sa soknepresten, Aud Sunde Smemo, då ho takka for samarbeidet. Ho nytta også høvet til å takke Leiv Storesletten for det godt samarbeid i alle åra.

Samarbeidet starta i 2010 i høve 125 års-jubiléet for Domkyrkja. Formannen i menighetsrådet, Kjetil Drangsholt heldt ein takketale i Mållaget då der han uttalte seg svært positivt om nynorsk liturgi og preike, og meinte dette måtte bli ein tradisjon. Styret i Mållaget støtta han, og samarbeidet har halde fram.

Også i år var det soknepresten som heldt preika, og ho framførte all liturgien på god nynorsk. Songstemmen hennar er framifrå, og det same kan seiast om solisten dette året: Bodil Kvernenes Nørsett.

Frammøtet var bra. Om lag 40 kom innom til gode kaker og kaffi, trass i det fine veret. Leiaren i Mållaget, Anne Kari Slettan ynskte velkomen og nemnde også litt om haustprogrammet.

Praten gjekk som vanleg livleg rundt borda, og kakene smaka. Ein tradisjon me ynskjer å ta vare på!

Minnetale og kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland 17. mai

Svein Slettan frå styret i Mållaget heldt ein svært engasjert og god tale ved bysta til Jørgen Løvland. Han starta med å spørje kvifor det var verd å minnast denne mannen? Svaret var to grunnar: Statsmann og målmann!

Som statsmann hadde Løvland ei viktig rolle i 1905 ved forhandlingane i Karlstad då Noreg ville rive seg laus frå Sverige. Båe partane ville unngå krig, og ved Karlstadforliket vart freden sikra.

Løvland var ihuga målmann og gjorde mykje for det norske språket. Då han var kyrkje-og undervisningsminister fekk han i 1917 gjennom rettskrivingsreforma, og både landsmålet og riksmålet vart revidert samstundes. Fleire norske ord kom inn i språket, slik at riksmålet også har noko å takke han for!

Postorkesteret var med og skapte god stemning i parken, og gjorde nok sitt til at fleire kom for å sjå kva som gjekk føre seg. Ei fin stund i Wergelandsparken for oss som var der!


Solveig LimaHar du gått glipp av noko? Sjå her om du vil halda deg oppdatert!


Les meir om programmet for våren 2023 her.


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her

© 2022 Mållaget i Kristiansand
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!