Program

Hausten 2021

Årsmøtet er utsett inntil det kan gjennomførast på vanleg vis.

Sundag 19. september - Nynorskgudsteneste med lyrikaren Olav Mosdøl i domkyrkja, kyrkjekaffi i Mållagssalen etterpå.

(06.06.2021)