Program

Våren 2021 (førebels utkast)

Etter eit spesielt år vonar me det vert meir normalt neste år:

Tysdag 19. januar - Styremøte kl. 17, medlemsmøte kl. 19

Tysdag 16. februar - Årsmøte kl. 19, konstituerande styremøte etterpå

Tysdag 9. mars - Mållagsmøte kl. 19 Program?

Tysdag 16. mars - Styremøte kl. 17

Tysdag 20. april - Mållagsmøte kl. 19 Program?

Tysdag 27. april - Styremøte kl. 17

Tysdag 11. mai - Mållagsmøte kl. 19 Program?

Sundag 30. mai - Nynorskgudsteneste i domkyrkja, kyrkjekaffi i Mållagssalen

Tysdag 8. juni - Styremøte kl. 17

(19.11.2020)