Program

Våren 2021

Årsmøtet er utsett inntil det kan gjennomførast på vanleg vis.

Tysdag 19. januar - Styremøte kl. 17

Tysdag 23. februar - Styremøte kl. 17

Tysdag 27. april - Styremøte kl. 17

Sundag 30. mai - Nynorskgudsteneste i domkyrkja, kyrkjekaffi i Mållagssalen (vert truleg utsett)

Tysdag 8. juni - Styremøte kl. 17

(13.04.2021)