Her ligg det ei PDF fil på 10 Mb (142 sider) med historikken frå den gamle heimesida 2017-2007. Fila er sortert kronologisk med dei nyast sakene øvst. Når du har opna fila kan du søkja etter informasjon i nettlesaren (Ctrl+F).